MimariTasarımdaBilişim

Ders Kodu: 
MBL 607E
Ders Dili: 
İngilizce
Ders Tipi: 
Doktora
Kredisi: 
3
ECTS: 
7.50
İçerik: 

Yapı Bilgi Modelleme (YBM) tasarım, projelendirme, inşaat ve tesis yönetimi süreçleri için yeni bir yaklaşım sunmakta ve yapı firmalarında gerçekleşen çoğu iş süreci üzerinde önemli bir etki bırakmaktadır. Bu ders YBM’ ait kuramsal çerçeve, ona ait teknoloji ve standartları ele alacaktır. Ders YBM’nin özellikle işbirliği çerçevesinde bir araya gelen tasarım, inşaat ve tesis yönetimi firmalarındaki uygulamaları üzerinde yoğunlaşarak iş süreçlerinde meydana getirdiği değişiklikleri inceleyecektir.

Dersin Amacı: 

1. Yapı Bilgi Modelleme (YBM) ait kuramsal çerçeve ve teknolojileri sunmak
2. Geomerik modelleme ve YBM arasındaki farkları göstermek
3. YBM’nin projenin yaşam döngüsü içerisindeki tüm aşamalarındaki kullanımını anlatmak
4. Yapı firmaları arasında etkili işbirliği, veri değişim standartları ve farklı yazılımların birlikte kullanılabilirliklerinin gereğini dile getirmek
5. Yapı firmalarının iş süreçlerinde YBM nedeniyle gerçekleşen değişiklikleri göstermek

Dersin Çıktıları: 

Bu dersi alan doktora öğrencileri aşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanırlar:
1. YBM ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiyi anlamak
2. YBM yazılımlarının kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak
3. YBM ve performs veri analizi yapan yazılımlar arasında veri değişimini anlamak ve performans dayalı tasarım hakkında bilgi sahibi olmak
4. Mimarlık firmalarında gerçekleşen iş süreçlerini tanımlamak ve modelleyebilmek
5. Mülakat teknikleri ile kalitatif veri toplamayı, analiz etmeyi ve vaka çalışması üretmeyi öğrenmek